Ska du måla om eller nymåla med slamfärg? Slamfärg är helt diffusionsöppen och bildar inte något tätande skikt, det gör att träet i fasaden andas och skadar därför inte underlaget. Slamfärgen var länge den vanligaste färgen i Sverige och är fortfarande än idag vanlig och en av det bästa utomhusfärgerna för träbyggnader. Den enda egentliga nackdelen med denna färg är att ytan kan smeta/damma av sig något vid beröring. Tekniskt och ekonomiskt är den fortfarande ett av de bästa alternativen vid behandling av träfasader och plank. Det är en kostnadseffektiv lösning på lång och kort sik

Vi arbetar både för hand med pensel eller så sprutmålas ytan där det är lämpligt. Kontakta oss för mer information och priser.

Färgskala och kunskap

Gysing
Hos Gysing kan titta på och handla slamfärger i flera kulörer. Du kan även läsa mer om klassisk byggvård och historiska färgsättningar.
Hos Svenskt trä kan du läsa mera om slamfärg. TräGuiden är en webbsida som tillhandahåller information om trä och träbyggande. Bakom webbsidan står Svenskt Trä som är en del av Skogsindustrierna. TräGuiden är den dominerande informationskanalen för träbyggande och har nära en miljon besökare per år.

Vi målar före midsommar!

På landsbygden vet alla att den ved som inte är kluven till midsommar inte går att använda till vintern. Höstarna dryper av fukt, och veden torkar aldrig. Därför ska hus målas på våren. Träet ska vara torrt när det målas, och färgen ska kunna torka ordentligt.