Ekologiska byggnader är byggnader som är mer hållbara ur fler perspektiv så som; miljö, ekonomiskt, socialt och estetiskt. Det handlar om att bygga hus som belastar miljön så lite som möjligt, detta gäller under själva byggnadstiden och i framtida bruk liksom underhåll av fastigheten. Det handlar även om ekonomiskt kloka husbyggen liksom en trivsam och estetiskt tilltalande och frisk inomhusmiljö. Ta gärna kontakt för resonemang om just ditt projekt.

Vad betyder orden?

Plusenergihus: Ett hus som genererar mer energi än det förbrukar för uppvärmning. Passivhus: Ett hus som inte förbrukar mer i värmeenergi än det ger. Lågenergihus: Ett hus som är energisnålt och förbrukar lite energi till uppvärmning.

Dyra hus eller billiga hus?

Det behöver inte kosta mer att bygga ett lågenergihus! Det går att bygga utmärkta hus som även är ekonomiskt välbyggda. Priset påverkas mycket av vilka material och varor som kunden väljer ytskikten i, dvs det estetiska perspektivet. När det gäller plus och passiva hus tenderar de dock att vara något dyrare i byggnadsfasen som å andra sidan ”hämtas hem” genom att de kostar mindre i drift. Ett nybyggt hus behöver inte lika mycket underhåll som äldre hus och är därför oftast ekonomiska. Det kan verka absurt men med de huspriser vi ser idag, är det ofta billigare att bygga nytt.

Vad är viktigt ur långsiktigt hållbart perspektiv?

Att använda material som är förnyelsebara och kan återvinnas samtidigt som de har en lång livslängd. Trä är här det bästa materialet. Liksom att ha en konstruktion som fungerar och ett välbyggt hus som håller länge. Om en ser till hela husets livslängd så används så mycket som 50% av all energi redan under byggtiden, det är därför viktigt att välja material som belastar mindre och binder mycket koldioxid.

Det finns i princip två vägar, att välja mellan, antingen byggs ett lufttätt och fukttätt, s.k. diffusionstätt hus som genom sin täthet och kontrollerade värme/luftflöde isolerar bra eller så byggs huset lufttätt men fuktöppet, s.k. diffusionsöppet men med värmetröga material. Alla välbyggda hus ska vara lufttäta. Båda sätten kan fungera bra och har sina fördelar på olika sätt. Utöver det handlar det också om huruvida det genereras ny energi via huset, exempelvis med hjälp av solpaneler.

Hur konstrueras ett passivt hus?

Generellt sett bör alla energisnåla hus byggas mycket vindtäta, de har heller få stora fönster än många små. Öppna planlösningar underlättar liksom att bygga i två plan snarare än ett.

Diffusionstätt passivhus byggs oftast välisolerade av en klassisk trästomme (lösvirke) med minst 40 cm tjocka väggar, minst 40 cm isolering i grunden och ett tak som isoleras med minst 50 cm. På insidan plastas huset in och görs helt tätt. Därtill kontrolleras luftflödet i huset noggrann med styrd ventilation. Ett sådant hus kräver väldigt lite uppvärmning ofta räcker den värme som alstras från apparater som redan finns i huset.

Diffusionsöppet passivhus kan byggas med en timmerstomme, dvs väggarna består av trä rätt igenom. Det är beprövat och ett hållbart sätt att bygga på, Sveriges äldsta och bäst bevarade hus byggdes på det viset. Då trä inte isolerar så väl kan modern teknik användas, med korslimmade skivor som innehåller luftfickor uppnås även bra isoleringsvärde. Det som ändå förloras i isoleringsvärde har en igen på att materialet är värmetrögt. Det är ungefär samma dimensioner på väggar etc. som i ett diffusionstätt hus.

Inomhusklimat i Goda Hus

Inomhusluften som vi andas är central för vår hälsa. Hus som byggs med styrt filtrerat luftflöde bygger automatiskt in en filtrering av partiklar så att den luft som strömmar in är fri från stoft. Detta gynnar alla, särskilt allergiker. Energisnåla hus som är byggda med diffusionsöppen lösning har det bästa inomhusklimatet och väljs därför exempelvis när en förskola ska byggas.

Inomhusvärmen är jämnare över året i Goda Hus, under en varm sommar känns huset svalt och under en kall vinter känns huset varmt.

Ljudisoleringen fungerar bättre som en konsekvens av mer välisolerat hus. Vilket ger en tystare inomhusmiljö och mindre störningar av ex trafikljud utifrån.

Snygga och fina hus, inte bara goda!

Det finns få estetiska begränsningar, men. Om en ska bygga effektivt, blir huset fyrkantigt, ju fler hörn ju sämre effektivitet. Detta gäller ur kostnadsperspektiv och ur energiperspektiv. Detta passar utmärkt till stilrena moderna hus, liksom funkisstilen. En traditionell äldre villa är oftast just fyrkantig. Om en vill ha fler väggar och hörn går det utmärkt, men var varse om att kvadratmeterpriset ökar av det. De få begränsningar som finns handlar om främst om materialval, exempelvis diffusionsöppna hus målas med diffusionsöppna målarfärger vilket utesluter ex plastfärger.

Vill du rita på din egen planlösning?

Det finns diverse program som kan hjälpa till, men ett bra och enkelt sätt är att rita sin planlösning i skala, är på rutat papper. Där en eller två rutor, motsvara en meter i verkligheten. När 1 centimeter på ritningen motsvarar 1meter i verkligheten är det skala 1:00. Mät ut olika rum, ha de som utgångspunkt. Använd sedan rutade papper och klipp ut rumsformen och storleken i skala, dvs låt en, eller två rutor motsvara en meter i verkligheten. Gör detta med alla rum du vill ha i huset. Nu kan du använda de bitarna och pröva dig fram, vad blir praktiskt, vad blir fint? Ps. tänk på att alla hus ska byggas tillgängligt för rullstol i bottenplan. Där ska kök, badrum och minst ett sovrum vara.

Ta gärna kontakt i en tidig fas för samråd. Lycka till!