Behöver du dränera om? Det finns starka skäl till en fungerande dränering. Vattenskadade hus är kostsamma och besvärliga att återställa. Dräneringen skall kunna hindra vatten från att komma i kontakt med trämaterialet/grund. Helst skall man sänka vattennivån med 30 cm under källargolvet eller betongplattan för att vara någotsånär säkra på att dräneringen fungerar.

Två olika system vid dränering

Om dränering är rätt åtgärd (konsultera oss för utvärdering) finns det ett par olika sätt att dränera om på. Antingen placeras en luftspaltbildande matta mot grundmuren, utanför mattan återfylls med dränerande material. Eller så isoleras grundmurens utsida med en dränerande och värmeisolerande skiva. Från fuktsynpunkt är det alltid klokt att göra ytterväggen varmare. Metoderna går att kombinera och man kan då få bådas fördelar.

Steg ett – Ta reda på om det är lämpligt att utföra dräneringsarbeten runt huset

Steg två – Kolla dräneringsledningen till allmänt avlopps eller dagvattensystem. Ska vattnet ledas till stenkista på tomten ska du även ha kommunens tillstånd för detta.

Det finns skäl att vara försiktig! Varje år inträffar olyckor i samband med dräneringsarbeten omkring hus. Som att huset kan röra sig när grävning utförs. Ta även reda på var elledningar och rördragningar går innan start.

Det kan vara bra att dränera om under vintertid! Tjälen går ner en bit ner i backen. Närmast huset är det oftast tjälfritt hela året. Och en maskin kan komma igenom tjälen utan problem. Fördelar med vinterarbete; arbete med maskiner under vintern ger mindre markskador på gräsmattan exempelvis. Det är lättare att driva ut innestående fukt ur väggarna på vintern.

Ta kontakt för konsultation och priser!